سرور مجازی ایران

سرور مجازی ایران شماره یک

100 گیگابایت فضای SSD
2 هسته CPU
4 گیگابایت حافظه RAM
--
Windows | Linux
cPanel | DirectAdmin

S početkom od
3,270,000 ریال
Mjesečno
Naruči
سرور مجازی ایران شماره دو

100 گیگابایت فضای SSD
4 هسته CPU
6 گیگابایت حافظه RAM
--
Windows | Linux
cPanel | DirectAdmin

S početkom od
4,250,000 ریال
Mjesečno
Naruči
سرور مجازی ایران شماره سه

100 گیگابایت فضای SSD
6 هسته CPU
8 گیگابایت حافظه RAM
--
Windows | Linux
cPanel | DirectAdmin

S početkom od
5,020,000 ریال
Mjesečno
Naruči