هاست دانلود ایران

هاست دانلود - 10 گیگابایت

ده گيگابايت فضاي ديسك
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل مجبوب سی پنل
پشتیبانی از PHP

هاست دانلود - 50 گیگابایت

پنجاه گيگابايت فضاي ديسك
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل مجبوب سی پنل
پشتیبانی از PHP

هاست دانلود - 100 گیگابایت

یکصد گيگابايت فضاي ديسك
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل مجبوب سی پنل
پشتیبانی از PHP

هاست دانلود - 1000 گیگابایت

هزار گيگابايت فضاي ديسك
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل مجبوب سی پنل
پشتیبانی از PHP