سرور ابری - DDoS Protection

سرور ابری شماره یک

Hard SSD =60GB
پهنای باند = 2000GB
حافظه رم = 4096MB
آیپی = 1
میزان مصرف مجاز پردازنده = 5 Ghz
DDoS Protection = دارد
آپلینک = 1GBPS
آپتایم = 99.99%

سرور ابری شماره دو

Hard SSD = 100GB
پهنای باند = 5000GB
حافظه رم = 6GB
آیپی = 1
میزان مصرف مجاز پردازنده = 7.5 Ghz
DDoS Protection = دارد
آپلینک = 1GBPS
آپتایم = 99.99%

سرور ابری شماره سه

Hard SSD = 140GB
پهنای باند = 8000GB
حافظه رم = 8GB
آیپی = 1
میزان مصرف مجاز پردازنده = 10 Ghz
DDoS Protection = دارد
آپلینک = 1GBPS
آپتایم = 99.99%