گواهینامه SSL

PositiveSSL (DV)

تعداد دامنه = یک دامنه
پشتیبانی از دامنه IR = دارد
پشتیبانی از ساب دامین نامحدود = خیر
آدرس بار سبز = خیر
نیاز به ارسال مدارک برای صدور = خیر

PositiveSSL Wildcard

تعداد دامنه = یک دامنه
پشتیبانی از دامنه IR = خیر
پشتیبانی از ساب دامین نامحدود = بله
آدرس بار سبز = خیر
نیاز به ارسال مدارک برای صدور = خیر