سرور مجازی ترید

سرور مجازی ترید شماره یک

50 گیگابایت فضای SSD
1 هسته CPU
2 گیگابایت حافظه RAM
--
ویندوز اوریجینال با قابلیت بروزرسانی

سرور مجازی ترید شماره دو

50 گیگابایت فضای SSD
2 هسته CPU
3 گیگابایت حافظه RAM
--
ویندوز اوریجینال با قابلیت بروزرسانی

سرور مجازی ترید شماره سه

100 گیگابایت فضای SSD
2 هسته CPU
4 گیگابایت حافظه RAM
--
ویندوز اوریجینال با قابلیت بروزرسانی

سرور مجازی ترید شماره چهار

100 گیگابایت فضای SSD
4 هسته CPU
6 گیگابایت حافظه RAM
--
ویندوز اوریجینال با قابلیت بروزرسانی