هاست لینوکس

تا 7 روز گارانتی بازگشت پول

هاست لینوکس - 50 مگابایت

50 مگابایت فضای دیسک
2000 مگابایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس - 500 مگابایت

500 مگابایت فضای دیسک
10000 مگابایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس - 1 گیگابایت

1 گیگابایت فضای دیسک
20000 مگابایت ترافیک ماهیانه
افزودن یک دامنه
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس - 3 گیگابایت

3 گیگابایت فضای دیسک
60000 مگابایت ترافیک ماهیانه
افزودن یک دامنه
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس - 5 گیگابایت

5 گیگابایت فضای دیسک
200000 مگابایت ترافیک ماهیانه

هاست لینوکس - 100 مگابایت 3 Available

100 مگابایت فضای دیسک
5000 مگابایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود