هاست لینوکس ایران

تا 7 روز گارانتی بازگشت پول

هاست لینوکس - 250 مگابایت

250 مگابایت فضای دیسک
10000 مگابایت ترافیک ماهیانه

هاست لینوکس - 500 مگابایت

500 مگابایت فضای دیسک
20000 مگابایت ترافیک ماهیانه

هاست لینوکس - 1 گیگابایت

1 گیگابایت فضای دیسک
40000 مگابایت ترافیک ماهیانه

هاست لینوکس - 3 گیگابایت

3 گیگابایت فضای دیسک
100000 مگابایت ترافیک ماهیانه

هاست لینوکس - 5 گیگابایت

5 گیگابایت فضای دیسک
200000 مگابایت ترافیک ماهیانه

هاست لینوکس - 10 گیگابایت 2 موجود است

10 گیگابایت فضای دیسک
400000 مگابایت ترافیک ماهیانه